Activiteit

Buurtvisiebijeenkomst Bedrijven en Ondernemers in de Buiksloterham

dinsdag 17 april 2018   |   16:00 - 19:00 uur   |   Hollandse Nieuwe, Papaverweg...

DE BIJEENKOMST VOOR BEDRIJVEN EN ONDERNEMERS
is verplaatst van 10 naar 17 april!

De Buurtvisiegroep Buiksloterham nodigt ondernemers en bedrijven in Buiksloterham uit voor een bijeenkomst rond de vraag:
"Wat zou er volgens u in een visie voor de Buiksloterham moeten staan?" 

Omdat de Buiksloterham volop in ontwikkeling is, en er van alle kanten visies op onze buurt worden gevormd, vinden wij het nodig om namens ondernemers en bewoners uit de buurt ook input te leveren, wat is er belangrijk voor de mensen die hier wonen en werken? In deze bijeenkomst kunt u alle onderwerpen die u belangrijk vindt aandragen, om daar in een kleinere groep verder over te praten.

Wij zijn een actieve groep buurtbewoners en ondernemers, actief onder de naam buurtvisie. We hebben eerder een bijeenkomst in de buurt gehouden rondom deze vraag, waar vooral bewoners op af kwamen. Omdat de combinatie van wonen en werken zo sterk is in deze buurt, vinden we dat we niet zonder de mening en input van ondernemers kunnen. Daarom organiseren we deze bijeenkomst speciaal voor ondernemers, op een gunstigere tijd voor mensen die een bedrijf leiden.

Buurtvisie werkt niet in opdracht van de gemeente en is een onafhankelijke partij. Voor de financiering en facilitatie van deze bijeenkomst werken we samen met Stadslab en het Stimuleringsfonds voor de Creatieve industrie. Het doel van de bijeenkomst is het beantwoorden van de hoofdvraag op diverse manieren, door de verschillende ideeën van de deelnemers in kaart te brengen volgens het principe van Open Space Technology.

Wij hopen u snel te ontmoeten! Zou u zich aan willen melden via https://goo.gl/forms/HCrt9MbCX0PCMeti2 

Datum: 17 april
16:00 Inloop
16:30 Start
19:00 Einde
Locatie: Hollandse Nieuwe, Papaverweg 48

Hartelijke groet, 

John Zondag, Leo Goetstouwers, Famke Grootswagers, Peter Dortwegt en Annabel Aardenburg
Team Buurtvisie

locatie: Hollandse Nieuwe, Papaverweg 48