Activiteit

1e bijeenkomst : Afvaltafel van Buiksloterham

dinsdag 21 april 2015 , 16:00 - 18:00 uur

Uitnodiging

Beste Ondernemer en andere Betrokkene bij Buiksloterham,

Zoals jullie wellicht al weten zijn verschillende partijen bezig om Circulair Buiksloterham vorm te geven. Er zijn en komen verschillende Tafels, die gesprekken rond bepaalde thema's organiseren: er is al een Watertafel en een Energietafel. En een maandelijkse Meet Up. Daarover volgt later meer..

Op 21 april komt voor het eerst de Afvaltafel van Buiksloterham bij elkaar. Deze wordt mede georganiseerd door het Afvalbedrijf (AEB) .
Zij werken ism Stadsdeel aan nieuwe proeven tav vuil ophalen, scheiden en hergebruiken. In Buiksloterham willen ze graag een pilot starten in de zomer. Maar deze tafel is breder opgezet en is ook bedoeld meerdere projecten te verbinden en om elkaar te inspireren, te bevragen en te helpen en om beter samen te gaan samenwerken aan 'Afval' in Buiksloterham.

Afval is natuurlijk een van de belangrijkste thema's bij de verduurzaming van Buiksloterham.
Dat gaat concreet dus om nieuwe vormen van huishoudelijk afval inzamelen , maar ook over beperken van sloopafval tot het hergebruiken en upcycling van oude spullen of bouwmaterialen die over zijn.

Om die reden sturen we deze uitnodiging breed rond, maar ook vooral aan jullie, zittende ( creatieve) ondernemers, want wij hebben er allemaal meer of minder mee te maken.

Dit is een eerste keer, dus we gaan met zijn allen kijken hoeveel kennis, vindingrijkheid, ondernemerschap en ' bereidheid tot' we straks aan tafel hebben.
En dat doen we aan de hand van de volgende agenda.

Agenda

1. Waarom een afvaltafel?
Intro door team BSH en AEB
2. Wie is wie?
Voorstellen
3. Wie wil wat?
Verkennen en ook luisteren naar, en reageren op de plannen van oa AEB
4. Wat zoeken we?
Inventariseren, concrete pilots, ideeën, inspiratie, feedback.
5. Hoe verder?
Afspraken, vervolg en stappenplan.
6. Rondvraag

Bij 3. zullen we sowieso een aantal mensen uitnodigen waarvan we weten dat ze een aantrekkelijk plan hebben: over bouwmaterialen, een tijdelijk eiland, inzameling en bioraffinage.
Andere ideeën zijn bijzonder welkom!
Bereid je voor :)

Weet je andere mensen waarvan je vind dat die hier ook echt bij horen te zijn: vraag ze ook.
Meld je svp wel graag aan, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Afvaltafel BSH
21 april
16.00 - 18.00
New Energy Docks

Aanmelden kan door deze mail te beantwoorden.


namens Circulair BSH team,

Saskia Müller
Peter Dorwegt
Frank Alsema

Deel dit: