Activiteit

workshop 5 - Definitief ontwerp Papaverpark

dinsdag 16 juni 2015 , 19:30 - 22:00 uur

Dag allemaal!

Graag nodigen we je uit voor workshop 5 - Definitief ontwerp Papaverpark op dinsdag 16 juni van 19.30 tot 22.00 uur. LET OP: de datum is veranderd van 19 mei naar 16 juni!
Tijdens deze workshop bespreken we het definitieve ontwerp en hakken we de laatste knopen door. Daarnaast spreken we door wat er nodig is voor de inrichting en het beheer, hoe en met wie we dit organiseren.


Waar staan we?
In de bijlage vind je een uitgebreid verslag van workshop 4, het ontwerp en de referentiebeelden. De resultaten in het kort:
Er komt een mooie gevarieerde mix aan bomen, speels door het park.
Vanaf de ingang van het park tot aan het einde van de smalle strook aan het water slingert zich een pad dat het park in zijn geheel verbind.
In de smalle strook langs het water zie je een pracht aan wilde bloemen met her en der 'gecultiveerde' bloemenperken.
Er zijn zeven zgn. pockets gemarkeerd waar jong en oud zijn eigen zit- en/of speelplek heeft.
Zelfbeheer is onderwerp van gesprek en afstemming en wordt meegenomen in het definitief ontwerp.


Vervolg open plan proces: van voorlopig naar definitief ontwerp
Ook de weg richting het DO vullen we in als open plan proces. Dit betekent dat wij als bewoners/betrokkenen zelf bepalen welk groen, meubilair en speelmogelijkheden er komen. Uiteraard horen deze wel te vallen binnen de afgesproken ontwerp-, financiële en beheer-kaders.
Tussen juni en oktober 2015 worden het DO en bijbehorende (zelf)beheer-plan binnen de gemeente geformaliseerd. De afspraken met ons bewoners over zelfbeheer worden vervolgens vastgelegd in een contract.


Planning aanleg en inrichting
De aanleg en inrichting vindt plaats in delen. De aanleg en inrichting van het brede gedeelte zal, in verband met de seizoenen, deels in het najaar van 2015 en deels in het voorjaar van 2016 plaatsvinden. Het smalle gedeelte van het park (langs het water) wordt naar verwachting pas aangelegd/ingericht als alle woningen van de kavels 2 en 3 gereed zijn. Het grotere deel van de aanleg en inrichting zal de gemeente voor haar rekening nemen. Een deel van de inrichting kunnen we als bewoners oppakken, als daar enthousiasme voor is.


Workshop 5 - dinsdag 16 juni, 19.30 - 22.00 uur
Locatie: New Energy Docks, Distelweg 113, Amsterdam
Doel: vaststellen van het definitief ontwerp en opstarten inrichtingsfase


Tot zover deze uitnodiging en update.
We zien je graag tijdens workshop 5 op dinsdag 16 juni om 19.30 uur!


Hartelijke groet,

Vereniging Papaverpark

Locatie
New Energy Docks
Deel dit: