21 projecten
sorteer op:  

Circulair Onderzoek

Er gebeurt veel in Buiksloterham in Amsterdam-Noord. Het monofunctionele industriegebied ontwikkelt zich stap voor stap naar een bruisend nieuw stadsdeel. Wat soms oogt als een serie incidenten ontwikkelt zich steeds meer tot een waaier van initiatieven die met elkaar gemeen heeft dat ze worden gedreven door de wens om op een andere manier samen te werken, om zelf de regie in handen te nemen, om innovaties naar de markt te brengen, en om verantwoordelijkheid te nemen voor klimaat-, energie, grond-stoffen-, sociale-, en economische vraagstukken.

 

De afgelopen maanden zijn verschillende stakehold...

Zorgvastgoed : Ontwerpen aan de Smart City

Onderzoek naar Zorg en architectuur in Noord focus op BSH o.a. One Architecture,  Mobile City

Zorg dat...

CB Hemelwater

Regen opvangen is een wens gedeeld door menigeen.

De kring rond de Water Tafel iets te ondernemen wo...

Solardak Noord

Het eerste dak waar de coöperatie PEK Ecostroom gebruik van maakt is het dak van de Bouwmaat aan de A...

Woonblok recycelen bouwmaterialen

Ymere zal de komende jaren een groot aantal woningen in onze buurt renoveren. Deze zullen volledig gestript worden. Copekcabana overlegt met de corporatie en de aannemer over het verzamelen, opslaan en het hergebruiken van dit materiaal. Om dit plan van de grond te krijgen, maar hopelijk ook te verbreden tot een duurzame recycle materialenbank, heeft Copekcabana zich aangesloten bij Buiksloterham Circulair, de afvaltafel Buiksloterham in het bijzonder.

Dit is een project aan de afval tafel. 

Wanneer is de kring rond de tafel compleet, kunnen we aan de slag?

De bouwblokken die we aan willen pakk...

Wijkmakerstraject Over het IJ Festival

DE LOKALE STAD
Over het IJ Festival verbindt zich met de omgeving, met de buurten van Amsterdam-Noord ...

Democratic Challenge

BSH is nu ook vernieuwer van de lokale democratie!

 

De inschrijving voor de Democratic Challenge is gesl...

BIES - Buiksloterham Integrated Energy Services

Buiksloterham krijgt subsidie voor een belangrijke energiestudie uit het Topsectorenbeleid (TKI). De subsidie wordt gegeven voor BIES. Doel van BIES is om kansrijke scenario's voor een flexibel en geintegreerd energiesysteem voor Buiksloterham te ontwikkelen. Daarnaast zullen vernieuwende oplossingen worden verkend, zowel technische als procesmatige.

Heel belangrijk, want slimme samenwerking op het gebeid van energie is nodig om daadwerkelijk kringlopen te sluiten.

De energievoorziening nieuwe stijl op gebiedsniveau wordt door diverse factoren beïnvloed. Door de hoge energieprestaties van nieuw...

1 reactie

1 update

Nieuwe Sanitatie

Wat is Nieuwe Sanitatie?
Het principe van Nieuwe Sanitatie is gericht op het maximaal (terug)winnen v...

NOVAZEMBLALOFTS.NL

JOUW LOFT, JOUW STIJL,
WAT HOUDT JE TEGEN?

http://www.novazemblalofts.nl

 

HET IDEE
Al jaren merken we ...

Bouwgroep Kavel 20c

Bouwgroep De Zelfbouwcoöperatie is opgericht door een aantal bewoners/zelfbouwers uit de Buiksloterha...

Slimme logistiek in de bouw

Bouwverkeer meten, evalueren en aanpassen in een organische gebiedsontwikkeling

Het voormalig industriegebied Buiksloterham wordt tot 2025 getransformeerd tot een duurzame nieuwe stadswijk van Amsterdam, prachtig gelegen aan het IJ. Het intensieve bouwverkeer zal de komende tien jaren een stevige veroorzaker zijn van luchtvervuiling, geluidsoverlast en parkeerhinder. Enkele partijen zijn een initiatief gestart om hier iets aan te doen. Zij willen de verkeersstromen en milieukwaliteit tijdens de bouw gaan monitoren. De data die dat oplevert wordt gebruikt als basis voor een slimmere bouwlogis...

De Buurtcoöperatie

Beste buren!

Een aantal van ons hebben in het afgelopen jaar diverse pogingen ondernomen om als zelf...

Klassieke rijtjeswoning

duurzame rijtjeswoning

Deze luxe beneden-boven woning toont zich als één woning aan de straatzijde op een klassieke wijze; plint, opbouw en kroon. Er is zorg besteed de voorgevel waardoor deze reliëf en uitstraling heeft. Ze is gemaakt van duurzame materialen wat met de klassieke opbouw een originele combinatie vormt.

Beide woningen hebben: een woonkamer, keuken, twee grote slaapkamers met veel kastruimte, een werkkamer, badkamer en berging.  De beneden woning heeft een vide en is daardoor ruimtelijk en licht. De bovenwoning heeft, net als beneden, ook een 'door-zon' plattegrond. De ruimtelijkheid komt hier door een dak...

Gezondheidscentrum Buiksloterham

Cityplot B5

Gezondheidscentrum Buiksloterham wordt een nieuw geintegreerd eerstelijns gezondheidscentrum voor de...

5 reacties

5 updates

Klein Amsterdam

Klein Amsterdam is een van de winnende onderwijsinitiatieven voor de stad Amsterdam.

Wij zijn uit 124 plannen gekozen om een nieuwe basisschool te mogen beginnen. En dat beginnen is dichtbij. We hebben nu onze plek gevonden; in september 2017 opent de school zijn deuren in Amsterdam Noord.

Klein Amsterdam gelooft in ‘leren in de tussenruimte’. Dat is leren over echte onderwerpen die spelen op dit moment en van de mensen die je daarbij ontmoet. Dus van de mensen, muziek, geschiedenis, cultuur, bedrijvigheid, creativiteit en energie van de buurt en de stad.

Bij leren in de tussenruimte is er veel ...

Kavel BSH20B

MMIXED is een samenwerkingsverband van Marnix van der Scheer (MX13) en Martijn Meester (Tam2 archite...

Buiksloterhanden Week

De BuiksloterhandenWeek is een week vol leuke activiteiten en vooral ontmoetingen in Buiksloterham. ...

Gratis energieadvies en begeleidingstraject voor bedrijven en organisaties

Buiksloterham transformeert naar een circulaire stadswijk waarin gewoond en gewerkt wordt. Duurzaamh...

Duurzame, groene en waterbergende woontoren op kavel 20A Buiksloterham

Olaf Gipser Architects ontwerpt in samenwerking met SMARTLAND een woontoren aan de Johan van Hasseltkade en de Ridderspoorweg in Buiksloterham, in opdracht van de Bouwgroep CPO Samenwerkers BSH20A. Bijzonder aan dit gebouw is dat het duurzame, groene en waterbergende aspecten heeft.
Verticaal landschap
De woontoren wordt 45 meter hoog en heeft een stedelijke wand. Voor het gebouw is met betrekking tot het groene aspect het horizontale landschap verticaal opgezet met een ontwerp dat bestaat uit soorten heuvelland bovenin en soorten riviermonding op de begane grond. Dit verticale landschap levert ...

WASTED

WASTED is een buurtiniatief waarbij we samen met ondernemers en buurtbewoners het scheiden van afval...