56 projecten
sorteer op:  

Circulair Onderzoek

Er gebeurt veel in Buiksloterham in Amsterdam-Noord. Het monofunctionele industriegebied ontwikkelt zich stap voor stap naar een bruisend nieuw stadsdeel. Wat soms oogt als een serie incidenten ontwikkelt zich steeds meer tot een waaier van initiatieven die met elkaar gemeen heeft dat ze worden gedreven door de wens om op een andere manier samen te werken, om zelf de regie in handen te nemen, om innovaties naar de markt te brengen, en om verantwoordelijkheid te nemen voor klimaat-, energie, grond-stoffen-, sociale-, en economische vraagstukken.

 

De afgelopen maanden zijn verschillende stakehold...

Circulair Buiksloterham Community

Circulair Buiksloterham heeft nu officieel de status 'Living Lab'. Een plek waar experiment, onderzo...

Adaptive Circular Cities

AMS: met TNO, WUR/Alterra, Ruimte en duurzaamheid, Waternet, Alliander DGO.

Casus water, energie en a...

Zorgvastgoed : Ontwerpen aan de Smart City

Onderzoek naar Zorg en architectuur in Noord focus op BSH o.a. One Architecture,  Mobile City

Zorg dat...

Hackable Metropolis

Hackable Metropolis ism UU, UvA, One Architecture, Mobile City

Digitale media technologieen in de BSH...

Onderzoek : Metabolisme van de Stad

DELVA Landscape Architects, Studioninedots en Metabolic, starten het ontwerpend onderzoek naar het m...

De Buurtbouwmarkt 2014: nieuw festival in Buiksloterham

De Buurtbouwmarkt heeft in 2014 een 10-daags evenement dat van vrijdag 19 tot en met zondag 28 septemb...

Papaverpark

Ontwerpfase : 5 workshops.

Binnenkort tezien zijn de activiteiten en statusupdates op deze projectpag...

5 reacties

5 updates

Villa Noordezon

Villa Noorderzon is een uniek project in Buiksloterham. Als middelgroot CPO project (Collectief Part...

CB Hemelwater

Regen opvangen is een wens gedeeld door menigeen.

De kring rond de Water Tafel iets te ondernemen wo...

Solardak Noord

Het eerste dak waar de coöperatie PEK Ecostroom gebruik van maakt is het dak van de Bouwmaat aan de A...

Woonblok recycelen bouwmaterialen

Ymere zal de komende jaren een groot aantal woningen in onze buurt renoveren. Deze zullen volledig gestript worden. Copekcabana overlegt met de corporatie en de aannemer over het verzamelen, opslaan en het hergebruiken van dit materiaal. Om dit plan van de grond te krijgen, maar hopelijk ook te verbreden tot een duurzame recycle materialenbank, heeft Copekcabana zich aangesloten bij Buiksloterham Circulair, de afvaltafel Buiksloterham in het bijzonder.

Dit is een project aan de afval tafel. 

Wanneer is de kring rond de tafel compleet, kunnen we aan de slag?

De bouwblokken die we aan willen pakk...

Zelfbouw kavel 3 A Marktplaatshuis

Duurzaam Huis in aanbouw gebouwd van veel Marktplaats artikelen . Hergebruik van restmaterialen, res...

Black Jack

Samen met Aldus Bouwinnovatie is nagedacht over de duurzaamheids ambities. Dit aan de hand van de vr...

Patch 22

Patch22 is een voorbeeld van het ‘nieuwe ontwikkelen’ in Amsterdam: ontworpen vanuit de gebruikersbeho...

Buiksloterham&Co

Zelfbouw | marktkavels (CPO) | koop- en huurappartementen | bedrijfsruimten

Buiksloterham&Co is een s...

Wijkmakerstraject Over het IJ Festival

DE LOKALE STAD
Over het IJ Festival verbindt zich met de omgeving, met de buurten van Amsterdam-Noord ...

Living Lab en Manifest, Samen optrekken

Voormalig industriegebied Buiksloterham, Amsterdam-Noord, wordt door publieke en private partijen ontwikkeld tot een wijk met hoge circulaire ambities. In het gebied - nu nog gedeeltelijk industriegebied en grotendeels vervuild en leegstaand - verrijzen straks zo’n 3.500 woningen en 200.000 m2 werkruimte.

Over het onderzoek Circulair Buiksloterham

De noodzaak voor de transitie naar de circulaire inrichting van steden dringt zich al geruime tijd aan. De opga- ve van Buiksloterham als binnenstedelijk transformatiegebied biedt een uitgelezen mogelijkheid om stedelij- ke ontwikkeling te herdefinie...

NOORD4US

Sociaal, duurzaam wonen en besparen door slim samenwerken
Dat doe je met je buren bij NOORD4US. Een u...

Democratic Challenge

BSH is nu ook vernieuwer van de lokale democratie!

 

De inschrijving voor de Democratic Challenge is gesl...

www.bsh5.nl

Straatblog. De eerste (nieuwe) pioniers: de zelfbouwers van de Bosrankstraat. Wij zijn als eersten begonnen met bouwen en doen verslag op onze blog. Wij ontwerpen én beheren onze eigen straat: we doen verslag op www.bsh5.nl. We delen kennis en doen verslag op onze blog. 

1 reactie

1 update

BIES - Buiksloterham Integrated Energy Services

Buiksloterham krijgt subsidie voor een belangrijke energiestudie uit het Topsectorenbeleid (TKI). De subsidie wordt gegeven voor BIES. Doel van BIES is om kansrijke scenario's voor een flexibel en geintegreerd energiesysteem voor Buiksloterham te ontwikkelen. Daarnaast zullen vernieuwende oplossingen worden verkend, zowel technische als procesmatige.

Heel belangrijk, want slimme samenwerking op het gebeid van energie is nodig om daadwerkelijk kringlopen te sluiten.

De energievoorziening nieuwe stijl op gebiedsniveau wordt door diverse factoren beïnvloed. Door de hoge energieprestaties van nieuw...

1 reactie

1 update

Nieuwe Sanitatie

Wat is Nieuwe Sanitatie?
Het principe van Nieuwe Sanitatie is gericht op het maximaal (terug)winnen v...

BuurtBouwmarkt & Burendag Buiksloterham 2015

Misschien kun je het je nog herinneren van vorig jaar: die grote gele tent op het grasveld tussen de...

Kaswoning

Architect Thomas Dill en constructeur Gerald Lindner bouwen op het Amsterdamse zelfbouwterrein Buiks...

NOVAZEMBLALOFTS.NL

JOUW LOFT, JOUW STIJL,
WAT HOUDT JE TEGEN?

http://www.novazemblalofts.nl

 

HET IDEE
Al jaren merken we ...

BSH3A - Monnikskapsstraat 24

Architect John Zondag ontwierp voor Frank Alsema een woonwerkhuis: "Andersom ontworpen".

...EERST MA...

BSH05o - Bosrankstraat 33

Architect John Zondag ontwikkelt zijn eigen woonwerkhuis op de Bosrankstraat 33. Het pand is in aanbo...

SuperLofts

Concept
– Op maat gemaakte lofts in een vast framework, binnen een zelf geïnitieerde bouwgroep
– Elke lof...

Bouwgroep Kavel 20c

Bouwgroep De Zelfbouwcoöperatie is opgericht door een aantal bewoners/zelfbouwers uit de Buiksloterha...

Slimme logistiek in de bouw

Bouwverkeer meten, evalueren en aanpassen in een organische gebiedsontwikkeling

Het voormalig industriegebied Buiksloterham wordt tot 2025 getransformeerd tot een duurzame nieuwe stadswijk van Amsterdam, prachtig gelegen aan het IJ. Het intensieve bouwverkeer zal de komende tien jaren een stevige veroorzaker zijn van luchtvervuiling, geluidsoverlast en parkeerhinder. Enkele partijen zijn een initiatief gestart om hier iets aan te doen. Zij willen de verkeersstromen en milieukwaliteit tijdens de bouw gaan monitoren. De data die dat oplevert wordt gebruikt als basis voor een slimmere bouwlogis...

De Buurtcoöperatie

Beste buren!

Een aantal van ons hebben in het afgelopen jaar diverse pogingen ondernomen om als zelf...

Herenhuis Buiksloterham

Realisatie

Aan het nieuwe Papaverpark realiseren we momenteel het Herenhuis Buiksloterham. Het woonoppervlak van...

Idee voor een duurzaam hotel, restaurant en ontmoetingsplek in Buiksloterham

Slapen, eten & drinken in Buiksloterham

Hallo!

Ik heb een idee voor een revolutionair hotel in Buiklsoterham en was benieuwd hoe de toekomst...

4 reacties

Trapezium & Panoramawoning

Dit ontwerp is herkenbaar aan de trapeziumvormige gemetselde gevels met schuine vlakken. Omdat de geve...

Klassieke rijtjeswoning

duurzame rijtjeswoning

Deze luxe beneden-boven woning toont zich als één woning aan de straatzijde op een klassieke wijze; plint, opbouw en kroon. Er is zorg besteed de voorgevel waardoor deze reliëf en uitstraling heeft. Ze is gemaakt van duurzame materialen wat met de klassieke opbouw een originele combinatie vormt.

Beide woningen hebben: een woonkamer, keuken, twee grote slaapkamers met veel kastruimte, een werkkamer, badkamer en berging.  De beneden woning heeft een vide en is daardoor ruimtelijk en licht. De bovenwoning heeft, net als beneden, ook een 'door-zon' plattegrond. De ruimtelijkheid komt hier door een dak...

Gezondheidscentrum Buiksloterham

Cityplot B5

Gezondheidscentrum Buiksloterham wordt een nieuw geintegreerd eerstelijns gezondheidscentrum voor de...

5 reacties

5 updates

biogasboot.nl

Café de Ceuvel is de eerste biogasboot ter wereld aan het bouwen! Deze boot kan organisch afval omzetten tot biogas waar op gekookt gaat worden in het restaurant. Dit is de volgende stap in de missie van Café de Ceuvel om zoveel mogelijk kringlopen te sluiten. In de biogasboot komt een vergister die al het organisch afval van De Ceuvel omzet tot biogas om weer op te koken. Het digestaat dat overblijft is een rijke voedingsbodem voor planten en insecten. Zoals de naam al doet vermoeden kan de Biogasboot ook varen. Ze zal in de toekomst langs festivals gaan om daar het organische afval in te zamel...

1 reactie

Docklands

Project Docklands was in 2010 de winnende inzending van de duurzaamheidstender Buiksloterham voor ka...

BIES: Buiksloterham Integrated Energy System

Towards a Sustainable and Integrated Energy System for an Urban Area in Transition.

The high energy ...

Klein Amsterdam

Klein Amsterdam is een van de winnende onderwijsinitiatieven voor de stad Amsterdam.

Wij zijn uit 124 plannen gekozen om een nieuwe basisschool te mogen beginnen. En dat beginnen is dichtbij. We hebben nu onze plek gevonden; in september 2017 opent de school zijn deuren in Amsterdam Noord.

Klein Amsterdam gelooft in ‘leren in de tussenruimte’. Dat is leren over echte onderwerpen die spelen op dit moment en van de mensen die je daarbij ontmoet. Dus van de mensen, muziek, geschiedenis, cultuur, bedrijvigheid, creativiteit en energie van de buurt en de stad.

Bij leren in de tussenruimte is er veel ...

Het Hooghout

Op Kavel 20, langs de Ridderspoorweg, wordt door zes bouwgroepen aan nieuwe woongebouwen gewerkt.

Een van de bouwgroepen, een heuse CPO, Collectief particulier Opdrachtgeverschap, bouwt een woontoren en bedrijfsruimten op Kavel 20 C. Een project met zeer duurzame ambities: groen, een heel lage EPC, duurzame materialen.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website.

2 reacties

Kavel BSH20B

MMIXED is een samenwerkingsverband van Marnix van der Scheer (MX13) en Martijn Meester (Tam2 archite...

Buiksloterhanden Week

De BuiksloterhandenWeek is een week vol leuke activiteiten en vooral ontmoetingen in Buiksloterham. ...

atelierwoning fam verschoor siemons

Een atelierwoning voor de fam verschoor siemons.

onwerp, organisatie en bouw : Bart Verschoor 

Er zijn nog 11 meer projecten.Toon me de rest